Stichting Particulier 
Samenwerkende
Kinderdagverblijven
'Eigen Wijs'

Click here to edit subtitle

Babygebaren in de kinderopvang

Stichting Eigen Wijs was op zoek naar een manier om nog beter met baby's en peuters te communiceren.

Het werd de cursus "babygebaren" van babygebaren Nederland.

Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven die aangesloten zijn bij Stichting Eigen Wijs hebben inmiddels de cursus gevolgd.

Tijdens de cursus leerden we om taalgebruik te ondersteunen met gebaren.

Zo overbruggen we de periode van taal begrijpen naar kunnen praten.

Wanneer het kind begint met praten lijken veel woorden op elkaar.

Met gebaren krijg je als verzorger een ondertiteling van het gebrabbel waardoor

misverstanden voorkomen worden en je weet waar het kind over praat.

De pedagogisch medewerkers gaan nu in hun dagverblijf/peutergroep toepassen wat ze op de cursus geleerd hebben. 

Langzaam aan worden de gebruikte gebaren uitgebreid.

Kindercentrum Rupsje Nooitgenoeg is als eerste dagverblijf van Eigen Wijs gestart met "Babygebaren" en is inmiddels gecertificeerd!

Voor meer informatie kunt u terecht op het dagverblijf/peutergroep dat uw kind bezoekt.

Kinderopvang het Poppeke is vanaf 23-09-15 als tweede van zeeland gecertificeerd voor babygebaren.

Auto

Rood

Pop